Χωρίς διαβούλευση η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Επερώτηση κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Θανάσης Μακρής προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Αριστείδη Γιαννακίδη  για την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θεσμοθετείται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης (αρ. 178 του Ν.3851/2010) για τη νέα Αρχιτεκτονικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς την Περιφέρεια.

Η σύσταση της Επιτροπής (βάσει Νόμου) προβλέπει αυξημένη εκπροσώπηση από δημάρχους, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, επιμελητηρίων, φορέων, συλλόγων, υπηρεσιών και πολιτών, αποτελεί δηλαδή μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
Η μη σύσταση της επιτροπής ως σήμερα εμπόδισε τη δυνατότητα να εκφράσει γνώμη για τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας καθώς και για σημαντικά θέματα όπως τη διαχείριση των σκουπιδιών, το χρυσό αλλά και την αντιμετώπιση της κρίσης, τη δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και την τοπικοποίηση της οικονομίας.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πότε προτίθεται  ο κ. Περιφερειάρχης να αποφασίσει τη σύσταση της επιτροπής, πότε προτίθεται να τη συγκαλέσει και με ποια θέματα.
Ο Θανάσης Μακρής, επικεφαλής της Οικολογίας Αλληλεγγύης, δήλωσε ότι «Η παράλειψη σύστασης, σύγκλισης και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αποτελεί υπονόμευση όχι μόνο του θεσμού της επιτροπής διαβούλευσης αλλά της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού της αιρετής περιφέρειας καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό».

Θανάσης Μακρής   /  Οικολογία Αλληλεγγύη
Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσθεσε σχόλιο