Όχι fast track διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες

Το οικολογικό κίνημα, που έδωσε μεγάλες μάχες για να μην αλλάξει σε βάρος της προστασίας των δασών το άρθρο 24 του Συντάγματος, πρέπει να αντιδράσει μπροστά στην αντισυνταγματική επιλογή υποστήριξης των αντιδασικών νόμων. Και η ηγεσία του ΥΠΕΝ (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) οφείλει να δρομολογήσει μια πορεία που να εξασφαλίζει τη σωστή σύνταξη των δασικών χαρτών όσον αφορά την ποιότητα και την ορθότητα των στοιχείων τους και τη συντήρηση-ανανέωσή τους στο μέλλον. 
Πιο αναλυτικά, το Οικολογικό Δίκτυο υποστηρίζει:
Οι δασικές υπηρεσίες ως υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες είναι οι μόνες ενδεδειγμένες για να αποφασίσουν για τους χάρτες, να τους υποστηρίξουν, να τους συντηρούν και να τους ανανεώνουν και τελικά να λογοδοτήσουν στους πολίτες. Φυσικά θα πρέπει να λογοδοτούν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης για το έργο τους απέναντι στους πολίτες είτε για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος είτε για την προστασία της περιουσίας τους.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δασικοί χάρτες είναι η αποτύπωση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων μεγάλων περιοχών, ένας μαζικός δηλαδή χαρακτηρισμός ευρύτερων σε έκταση και διαφορετικών σε ανάγλυφο περιοχών. Οι οριοθετήσεις αφορούν χρονοβόρες διαδικασίες έρευνας και μελέτης όλων των στοιχείων για μια σωστή, δίκαιη και ποιοτική σύνταξη των χαρτών. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία που ερευνούν οι μελετητές διαφοροποιούνται ανά περιοχή, παρόλα αυτά σχεδόν παντού ο άνθρωπος στη μακρόχρονη ιστορία του έχει αφήσει τα αποτυπώματα του.
Καθώς η γεωργία στην Ελλάδα υφίσταται για χιλιετίες ως έκφραση του αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση, άλλοτε οι περιοχές εγκαταλείπονταν και άλλοτε, όταν αυξάνονταν οι ανάγκες, επανερχόντουσαν έχοντας εξαντλήσει κάθε θέση που ακόμα και οριακά τους έδινε κάποια ελάχιστη παραγωγή. Σχεδόν πάντα οι χρήσεις αφήνουν τα ίχνη τους. Κυρίως ξερολιθιές, λιβάδια με γεωμετρικό σχήμα, είναι στοιχεία της γεωργικής χρήσης, τα οποία όμως δεν είναι πάντοτε σαφή. Π.χ. ξερολιθιές ελάχιστα διακριτές, οι οποίες ανάγονται στη βυζαντινή εποχή και σήμερα είναι γυμνά βοσκοτόπια. Επίσης, οι μικρές εκτάσεις-ιδιοκτησίες χωρίς τοπογραφικά και αποδεικτικά έγγραφα, χωρίς πρόσβαση με δρόμους και συχνά αδέσποτα γεωτεμάχια, που όμως μια σωστή κρατική μέριμνα οφείλει να σώσει από τους "αετονύχηδες".
Η οριοθέτηση των δασών και η ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος των δασικών χαρτών θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία του τοπίου, τις ξερολιθιές, τα μεμονωμένα δέντρα, τους φυτοφράχτες και πιθανόν και άλλα στοιχεία. Μιλάμε για περιοχές-μωσαϊκά που θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή και να αποτυπώνονται με ακρίβεια. Έτσι μόνο η ορθολογική οριοθέτηση και ολοκλήρωση των χαρτών με τρόπο που να αμβλύνει το αίσθημα της αδικίας σε ιδιοκτήτες και να προστατέψει τα μοναδικά τοπία της χώρας μας μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη λύση.
Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών περιπλέκεται περισσότερο με τις υπουργικές αποφάσεις ΦΕΚ Β 2860/2015, με τις οποίες εφαρμόζονται οι δασοκτόνες τροπολογίες του άρθρου 47 του ν. 998/79 που νομιμοποιούν τις καταπατήσεις δασών για γεωργική χρήση. Άλλη μια πρωτοτυπία της χώρας μας, είναι η εμφάνιση μιας νέας κατηγορίας χρήσεων γης, οι δασικές εκτάσεις που πλέον καλλιεργούνται γεωργικά, πρόκειται κυρίως για καταπατημένες δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν έως το 2007, οι εκτάσεις αυτές εξακολουθούν (προφανώς λόγω προστασίας από το σύνταγμα) να λέγονται δασικές, και απαγορεύεται η δόμηση (βλέπε άρθρο 47 του Ν.998/79 όπως το έχουν καταντήσει σήμερα). Με λίγα λόγια βαφτίζουμε το κρέας ψάρι.
Μια βιαστική διαδικασία, όπως αυτή που προωθεί σήμερα το ΥΠΕΝ, θα καταλήξει με πολλά λάθη, που αναγκαστικά θα διορθώνονται, με αποτέλεσμα να κοστίσει περισσότερο και να αργοπορήσει ακόμα περισσότερο, με κίνδυνο να καταλήξουν οι χάρτες σε συρτάρια και να χαθούν, όπως έχει συμβεί με τις αποτυχημένες προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την αντισυνταγματική αλλαγή που επιχειρείται με την υποστήριξη των αντιδασικών νόμων και τη σαφώς ελλειμματική στάση για την προστασία των δασών χωρίς δασικούς χάρτες.
Τα Δασαρχεία δεν έχουν αρμοδιότητες στην σύνταξης των δασικών χαρτών, αρμοδιότητα έχουν μόνο οι Δ/νσεις, υπάρχει όμως η απαίτηση της διοίκησης να εγκρίνονται οι χάρτες « fast -track»από το δασάρχη, σύστημα που τελικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Παρόλα αυτά μερικές φορές τα Δασαρχεία προσπαθούν να καλύψουν το πρόβλημα εκδίδοντας Πράξεις Χαρακτηρισμού για μεγάλες ευρύτερες περιοχές, στην ουσία αποτελούν μιας άτυπης μορφής δασικό χάρτη. Οι δασικοί χάρτες και πράξεις χαρακτηρισμού είναι παρεμφερείς διαδικασίες, και τα δύο οριοθετούν το δάσος, ενώ έχουν όμοιους κανόνες δημοσιότητας. Μια τέτοια πράξη εκδόθηκε μόλις πρόσφατα για την περιοχή μας και αφορά 32.000 στρέμματα στου Αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία, όπως έγγραφο πράξης με τους πίνακες τμημάτων , τα διαγράμματα σε κλίμακες 1/5000 και 1/10000 σε αεροφωτογραφικά υπόβαθρα, στη σελίδα http://dp.ypeka.gr/ με ΑΔΑ: ΩΔ8ΑΟΡ1Υ-ΧΗΖ
και
https://drive.google.com/…/0BwewkbfWUSUoQVg0cWZEa2F5Y…/view…
Οικολογικό Δίκτυο Ξάνθης

Αγωγός TAP-Αντιδράσεις και στην ΙΤΑΛΙΑ

Η περιφερειακή σύμβουλος, της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κατερίνα Γ
εροστεργίου συναντήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2016 με εκπροσώπους φορέων από την Ιταλία. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε στην κατασκευή και τη διέλευση του αγωγού
TAP.
Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων  για τα προβλήματα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τη διέλευση του αγωγού. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και καθολική αντίδραση και στην περιοχή της Ιταλίας (Απουλία)  όπου θα καταλήξει ο αγωγός, αντίστοιχος με αυτόν που υπάρχει στην περιοχή της Καβάλας.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί,  ότι στη συγκεκριμένη  περιοχή της Ιταλίας το σύνολο των Δημάρχων και φορέων της περιοχής είναι αντίθετοι στο έργο καθώς αλλάζει την κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής (επαγγελματικές ασχολίες, πολιτιστικά στοιχεία, περιβάλλον) και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Ήδη ο Δήμαρχος της περιοχής έχει καταθέσει σε αρμόδια επιτροπή της Ιταλικής Βουλής για θέματα διαφθοράς καθώς φαίνεται ότι στο θέμα της κατασκευής του αγωγού TAP στην Ιταλία εμπλέκεται ενεργά το οργανωμένο έγκλημα της Ιταλίας.
Το θέμα της αντίθεσης στην κατασκευή του αγωγού, για λόγους προστασίας εναντίον της κλιματικής αλλαγής, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των φορέων που αντιδρούν στην κατασκευή του αγωγού, καθώς το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο και ως γνωστό, η καύση των ορυκτών καυσίμων είναι ο παράγοντας με την υψηλότερη επιβάρυνση σε θέματα κλιματικών αλλαγών
Η καταπάτηση δε, των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών στο θέμα της διαβούλευσης είναι παραπλήσια με αυτήν που παρατηρήθηκε και στην αντίστοιχη διαβούλευση στην Ελλάδα.
Επιπλέον και η Καθολική Εκκλησία, μέσω του επισκόπου της περιοχής της Απουλίας έχει ταχθεί κατά του έργου του αγωγούTAP.
Τέλος γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί και το θέμα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν από όπου θα προέρχεται το αέριο, όπου δεκάδες πολίτες έχουν φυλακισθεί για την αντίδρασή τους στην κατασκευή του αγωγού και την αντίθεσή τους επίσης με το μαύρο χρήμα που φαίνεται να διακινείται από το Αζερμπαϊτζάν προς μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Αμερικανικής Γερουσίας με αφορμή την κατασκευή του αγωγούTAP.
 Στη συνάντηση κλήθηκε και συμμετείχε ο κ. Καλπακίδης εκ μέρους του Αγροτικού συλλόγου του Δήμου Καβάλας ο οποίος ανέφερε τις πιέσεις που ασκούνται μέσω του Συλλόγου για το θέμα του αγωγού TAP.

 Αποφασίστηκε ο τρεις πλευρές  να προβούν σε κοινές δράσεις προκειμένου να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατασκευή του TAP με κοινή Διεθνή συνέντευξη τύπου, μεταξύ άλλων, προς το Φθινόπωρο του 2016 και επιπλέον την Διεθνή δημοσιοποίηση των αντιδράσεων των φορέων της Ελλάδας στο θέμα της κατασκευής του αγωγούTAP.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΣΥΡΙΖΑ: Η Επόμενη ημέρα

Η συνεργασία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές της 25.1.2015 αποτέλεσε μιας στρατηγικής σημασίας συνεργασία με στόχο να αλλάξει επιτέλους η μοίρα αυτού του τόπου. Με στόχο να αλλάξει  η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν κατάστρεψε μόνο το περιβάλλον -το οποίο θεωρούσε πολυτέλεια- αλλά κατάστρεψε και τις κοινωνικές σχέσεις και τους ίδιους τους ανθρώπους.
Ήταν μια συνεργασία που όμως αποτελούσε και ένα πείραμα. Ένα πείραμα για το πώς πολιτικοί χώροι διαφορετικοί,  με διαφορετικές αφετηρίες και οργανωτικές δομές, αλλά με κοινούς πολλές φορές αγώνες, άλλες φορές συμπληρωματικούς, αλλά ποτέ αντιθέτους, θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και να συμμετέχουν στις εκλογές χωρίς προβλήματα.
Και το πείραμα πέτυχε. Το μεν πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εμπλουτίσθηκε με  22  σημεία αιχμής που πρότειναν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, οι δε 20 υποψήφιοι των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηριχθήκαν από τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ενσωματωθήκαν στον εκλογικό αγώνα χωρίς ιδιαιτέρα προβλήματα.
Στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποστηρίχθηκε η υποψηφιότητα της Κατερίνας Γεροστεργίου επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, στο ψηφοδέλτιο της Καβάλας, της οποίας η σταυροδοσία παρά την μη εκλογή της εξέπληξε και τους πιο εντόνους σκεπτικιστές.
Σε επίπεδο Επικράτειας εκλέχθηκε στην Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών ο Γιώργος Δημαρας από τα παλαιότερα στελέχη του οικολογικού πολιτικού χώρου και περιφερειακός σύμβουλος, στέλνοντας έτσι για δεύτερη φορά στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής μετά από 26 χρόνια έναν εκπρόσωπο της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

Τέλος η ορκομωσία του Γιάννη  Τσιρώνη του Συντονιστή της Γραμματείας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. Μια νέα εποχή στην οποία καλούμαστε να αποδείξουμε ότι ο δρόμος για την βιώσιμη ευημερία δεν είναι ουτοπία αλλά αναγκαιότητα.
Περιφερειακή Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ευγενίου Ιορδάνου 32-2ος όροφος ecoamth@yahoo.gr