Όχι στην περιμετρική οδός της Καβάλας


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης συζητήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιμετρική οδό της Καβάλας. Πρόκειται για μια παρέμβαση  με σκοπό τη δημιουργία ενός περιμετρικού οδικού άξονα που θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τις περιμετρικές συνοικίες και έτσι να αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης από το κυκλοφοριακό της φορτίο. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι υπό μελέτη εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια -με έτος πρώτης μελέτης το 1987- έχουν κατασκευαστεί 2 χιλιόμετρα.