Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


 Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με αφορμή τον εορτασμό της 15 Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών επισημαίνει ότι στηρίζει τους αγώνες των καταναλωτών και των οργανώσεων τους, οι οποίες στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διαδραματίζουν ένα σημαντικό έργο.
            Η τοπική αυτοδιοίκηση α ΄και  β΄ βαθμού οφείλει:
να συνδράμει τις προσπάθειες των ενώσεων καταναλωτών για ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών,
να ενισχύσει το ρόλο των ενώσεων καταναλωτών ως συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών φορέων σε θέματα αγοράς,

Συλλαλητήριο κατά των εξορύξεων χρυσού στη Θράκη


Στη μεγάλη συγκέντρωση κατά των εξορύξεων χρυσού, που οργανώθηκε από τη  Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου και πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κομοτηνή, συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και αντιπροσωπεία των κατοίκων της Χαλκιδικής, που απειλούνται εξίσου με τη Θράκη από τις καταστροφικές επιδιώξεις των χρυσοθήρων.