Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


 Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με αφορμή τον εορτασμό της 15 Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών επισημαίνει ότι στηρίζει τους αγώνες των καταναλωτών και των οργανώσεων τους, οι οποίες στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διαδραματίζουν ένα σημαντικό έργο.
            Η τοπική αυτοδιοίκηση α ΄και  β΄ βαθμού οφείλει:
να συνδράμει τις προσπάθειες των ενώσεων καταναλωτών για ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών,
να ενισχύσει το ρόλο των ενώσεων καταναλωτών ως συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών φορέων σε θέματα αγοράς,

να ενισχύει τους θεσμούς, που ασχολούνται με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών εξωδικαστικά όπως οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης σε επίπεδο δήμων, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης σε επίπεδο περιφέρειας,
να επανδρώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την εξάλειψη των φαινομένων αισχροκέρδειας και πώλησης ελαττωματικών και ακατάλληλων προϊόντων στην αγορά.   
Στην εποχή της οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών, των διατροφικών σκανδάλων, της δυσλειτουργίας της αγοράς, η τοπική αυτοδιοίκηση, με γνώμονα τη βιώσιμη ευημερία των πολιτών και την αειφόρο κατανάλωση, πρέπει να σταθεί αρωγός στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών για τη διασφάλιση της υγείας, των οικονομικών συμφερόντων τους, της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα.

                        Περιφερειακή σύμβουλος,
                       επικεφαλής του συνδυασμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσθεσε σχόλιο