ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΙΛΕΓΓΥΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 Περιφερειακή αυτοδιοικητική κίνηση Αναττ. Μακεδονίας Θράκης 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΓεροστεργίου Αικατερίνη του Αντωνίου


Οι υποψήφιοι Αντιπεριφειριάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι του συνδυασμού