Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων και περιβαλλοντικά προβλήματα

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Θανάσης Μακρής έθεσε μία σειρά από ερωτήσεις προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) στην Καρβάλη του Νομού Καβάλας με σημαντικές επιπτώσεις και στην υγεία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.
Ο Θανάσης Μακρής ζητάει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ειδικότερα τη μελέτη διάθεση τοξικών αέριων, στερεών και υγρών αποβλήτων της. Ζητάει να μάθει πότε έγινε η τελευταία ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω βιομηχανίας και μέχρι πότε ισχύει. Επίσης, ποια είναι η ποσότητα των τοξικών αποβλήτων που παράγει η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στην Καρβάλη και ποιοι σχετικοί έλεγχοι έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο.
Σε δήλωσή του ο περιφερειακός σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Θανάσης Μακρής τόνισε ότι η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων αποτελεί πηγή παραγωγής σημαντικά μεγάλης ποσότητας τοξικών αποβλήτων που διατίθενται ανεξέλεγκτα που μεταξύ άλλων σχηματίζουν τοξικούς λόφους γύρω από το εργοστάσιο. Εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια οι οικολόγοι ζητάνε να σχεδιαστεί ο μετασχηματισμός της σε μία περιβαλλοντικά αποδεκτή βιομηχανία χωρίς όμως να εισακούγονται, και έτσι διαιωνίζεται η ρύπανση και η υποβάθμιση της ζωής και υγείας των κατοίκων της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσθεσε σχόλιο