Καλωσορίζουμε το Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο νέο υπερκατάστημα στη Ξάνθη .

Το νέο υπερκατάστημα (ΑΒ Βασιλόπουλος) που ξεκίνησε την λειτουργία του στην Ξάνθη την προηγούμενη Παρασκευή προσφέρει ανταποδοτικές υπηρεσίες ανακύκλωσης για 7 διαφορετικά υλικά (πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια ,μεταλλικά κουτιά, πλαστικές σακούλες, μεταλλικούς περιέκτες και πλαστικά δοχεία)
 Οι κεντρικοί άξονες σε μια πράσινη πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες :


Α. Μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων ( πχ εφαρμογή συστημάτων ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ, με τον περιορισμό αγοράς προϊόντων σε συσκευασίες, αλλαγή του καταναλωτικού μας μοντέλου, ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ σε προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών κάθε ηλικίας)

Β. Επαναχρησιμοποίηση- ανάκτηση υλικών ( τσάντες μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, επιλογή γυάλινων και πλαστικών συσκευασιών που επιστρέφονται, Δημοτικά καταστήματα Επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών)

Γ. Ανακύκλωση των συσκευασιών με σωστή λειτουργία του συστήματος με τους μπλε κάδους και , Κέντρων Ανακύκλωσης σε συνδυασμό με τα ΚΔΑΥ, αλλά και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για ορυκτέλαια, λάστιχα αυτοκινήτων, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ)

Δ. Προώθηση προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης για τα οργανικά απόβλητα με την παροχή από τους δήμους στους πολίτες ειδικών κάδων ( το σύστημα έχει εφαρμοστεί σε Ελευσίνα, Καλαμάτα και σε χιλιάδες Δήμους στο εξωτερικό κλπ)

Ε. Προώθηση προγραμμάτων Δημοτικής κομποστοποίησης και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων, κυρίως για την εξυπηρέτηση των πυκνοκατοικημένων περιοχών, είτε με την μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας για την παραγωγή κομπόστ ή/και εδαφοβελτιωτικού υλικού, είτε με την μέθοδο της αναερόβιας επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού υλικού.

Αν τα παραπάνω συστήματα λειτουργήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε να επιτύχουμε μείωση του τελικού υπολείμματος περίπου στο 90% επιμηκύνοντας την διάρκεια ζωής των ΧΥΤΑ και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Λιάρος Χρήστος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
liaros@hotmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσθεσε σχόλιο