Πως θέλουμε την Καβάλα.

Για Βιώσιμη Ευημερία
Του Τόπου,
Της Κοινωνίας,
Των Ανθρώπων.


Πως θέλουμε την Καβάλα.

Θέλουμε την Καβάλα όπως την ονειρευτήκαμε.
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί όσα της έδωσε απλόχερα η φύση: γεωθερμία, ήλιο και άνεμο για ενέργεια, ζώνες φυσικού κάλλους  για την ανάδειξη του τουρισμού και παραγωγικά εδάφη για την ανάδειξη της βιολογικής γεωργίας
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες , τα ταλέντα και την αγάπη των ανθρώπων της για την πατρίδα τους, προσφέροντας θέσεις εργασίας και έρευνας για όλους.
Μια περιοχή που θα στηρίζεται  και θα στηρίζει τον ντόπιο αγρότη, επαγγελματία και βιοτέχνη.
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί την πλούσια και πολυδιάστατη πολιτιστική της παράδοση και θα παράγει πολιτισμό.
Μια περιοχή που θα είναι ανοιχτή στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για ανθρώπους από τους γειτονικούς λαούςΤι προτείνουμε για να χτίσουμε την Καβάλα όπως την ονειρευόμαστε
Δρομολόγηση του προγράμματος  «Αγορά-ζω στην Καβάλα», μέσω της πιστοποίησης των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τη δικτύωσή τους και προώθησή τους σε τοπικά καταστήματα και την παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές για την αγορά των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων.
Προώθηση των τοπικών ποιοτικών προϊόντων στα κυλικεία των σχολείων, ως πρώτο μέτρο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.
Δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής για την επιλογή και αξιοποίηση επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων από ιδιώτες και υποψήφιους επενδυτές.
Συνδυασμός της κοινωνικής και της πράσινης οικονομίας για την τοπική ανάπτυξη και ευημερία, μέσω της έμπρακτης και οργανωτικής υποστήριξης δημιουργίας υγιών συνεταιρισμών θεματικού και τοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και προϊόντος.
Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα γεωθερμίας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
Ανάπτυξη της πρακτικής του συνοικιακού σχεδιασμού με στόχο την αναγέννηση κάθε γειτονιάς στις μεγαλύτερες πόλεις του Νομού, δημιουργώντας σε κάθε γειτονιά εμπορική, κοινωνική, ψυχαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, στοχεύοντας στο μέγιστο βαθμό ασφάλειας της γειτονιάς, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων των περιοίκων ,κατά το ελληνικό πρότυπο.
Κατάρτιση μετά από διαβούλευση και οριοθέτηση του κοινού οράματος για την περιοχή, ενός στρατηγικού σχεδίου Βιώσιμης  Ευημερίας, μέχρι το τέλος του 2011, και θέσπιση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου της εφαρμογής του.
Υποχρεωτικό στάδιο διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών για τις αποφάσεις της αντιπεριφέρειας, και θέσπιση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης της για θέματα μείζονος σημασίας.
Δρομολόγηση του προγράμματος «Αγωγός Απασχόλησης», μέσω της πρακτικής άσκησης εργατών σε τεχνολογίες της πράσινης οικονομίας και την αξιοποίηση του προγράμματος ως έναν αγωγό επανένταξης στην αγορά εργασίας με αυξημένες δεξιότητες.
Θέσπιση ενός τοπικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε περιφερειακό επίπεδο, με την παράλληλη υποστήριξη της κομποστοποίησης κατ’οίκον.
Ενίσχυση του προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών και των επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση απώλειας εισοδήματος και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Δρομολόγηση του προγράμματος «Βαδί-ζω  στην πόλη» με σκοπό την βελτίωση υποδομών προσπελασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις πόλεις της Καβάλας.
Ανάδειξη της Θάσου σε ενεργειακό αυτόνομο και αυτάρκες νησί στηριζόμενο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των συγκοινωνιών και των υποδομών βιώσιμου τουρισμού του νησιού.
Ανάδειξη της Χρυσούπολης ως  χώρο πρότυπο της βιολογικής γεωργίας και της εναλλακτικής καλλιέργειας
Ανάδειξη της Χρυσούπολης ως πρότυπης ποδηλατούπολης στην Ελλάδα. Επίσης δίκτυο ασφαλών ποδηλατόδρομων που θα συνδέουν την Χρυσούπολη με τα χωριά του γύρω κάμπου μέχρι και την Κεραμωτή.
Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Ορθών Πρακτικών Κατανάλωσης στον Δήμο Παγγαίου με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση.
Ανάδειξη της Θάσου ως πρότυπο ψηφιακού νησιού(ηλεκτρονική διακυβέρνηση/ηλεκτρονικό εμπόριο), με σκοπό την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών, αναπτυξιακών, γεωργικών και πολεοδομικών και τηλεϊατρικών ζητημάτων του νησιού.
Ίδρυση στην Καβάλα παραρτήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος  με αντικείμενο την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων / κομποστοποίηση.
Δημιουργία οικοτουριστικής ζώνης προτεραιότητας στις ορεινές περιοχές των Δήμων Παγγαίου και Νέστου, με κίνητρα για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, τόσο με ομοειδές όσο και με συμπληρωματικό αντικείμενο, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.
Την αξιοποίηση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των Δήμων, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένου βιώσιμου αστικού σχεδιασμού  και αναζωογόνησης της παραγωγής και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Σχεδιασμό και πραγματοποίηση της Σιδηροδρομική Εγνατίας που θα συνδέει με τραίνο Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ξάνθη.