Πως θέλουμε τον Έβρο

Θέλουμε τον Έβρο όπως τον ονειρευτήκαμε
Μια περιοχή που δεν θα επενδύει στο πετρέλαιο και τα διυληστήρια, αλλά θα αξιοποιεί όσα της έδωσε απλόχερα η φύση: γεωθερμία και άνεμο για ενέργεια, ζώνες φυσικού κάλλους  για την ανάδειξη του τουρισμού και παραγωγικά εδάφη για την ανάδειξη της βιολογικής γεωργίας
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες , τα ταλέντα και την αγάπη των ανθρώπων της για την πατρίδα τους, προσφέροντας θέσεις εργασίας και έρευνας για όλους
Μια περιοχή που θα στηρίζεται  και θα στηρίζει τον ντόπιο αγρότη, επαγγελματία και βιοτέχνη
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί την πλούσια και πολυδιάστατη πολιτιστική της παράδοση και θα παράγει πολιτισμό
Μια περιοχή που θα είναι ανοιχτή στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για ανθρώπους από τους γειτονικούς λαούς

Τι δε μας εκφράζει από τη σημερινή πραγματικότητα
Το νέο κύμα εγκατάλειψης του Έβρου, με τη μετανάστευση ,κυρίως των νέων, προς άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό
Η εμμονή στη λύση του πετρελαιαγωγού ως την κύρια αναπτυξιακή πρόταση για τον Έβρο
Τα 1.500 δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων του Έβρου που έχουν χτυπήσει κόκκινο, εξαιτίας της οικονομικής στενότητας
Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή, από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα
Η υποβάθμιση του ρόλου και του εισοδήματος των αγροτών στην τοπική οικονομία
Η μη ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι αναιτιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα υποδομής για την πρόληψη και προστασία των πλημμυρικών φαινομένων
Η ανυπαρξία συστήματος ανακύκλωσης και η μη αξιοποίηση των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Το ισχυρό πλήγμα κατά του εισοδήματος των αλιέων, εξαιτίας κυρίως της μη ύπαρξης και τήρησης πλαισίου συμφωνίας με την Τουρκία
Τα μεγάλα προβλήματα των φορέων διαχείρισης Δάσους Δαδιάς και Δέλτα του Έβρου εξαιτίας έλλειψης πόρων
Το πρόβλημα του εμπορικού κόσμου που βλέπει τους καταναλωτές, λόγω οικονομικών προβλημάτων , να στρέφονται προς τις γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας

Τι προτείνουμε για να χτίσουμε τον Έβρο όπως τον ονειρευόμαστε
Δρομολόγηση του προγράμματος  «Αγορά-ζω στον Έβρο», μέσω της πιστοποίησης των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τη δικτύωσή τους και προώθησή τους σε τοπικά καταστήματα και την παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές για την αγορά των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων
Προώθηση των τοπικών ποιοτικών προϊόντων στα κυλικεία των σχολείων, ως πρώτο μέτρο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας
Δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής για την επιλογή και αξιοποίηση επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων από ιδιώτες και υποψήφιους επενδυτές
Συνδυασμός της κοινωνικής και της πράσινης οικονομίας για την τοπική ανάπτυξη και ευημερία, μέσω της έμπρακτης και οργανωτικής υποστήριξης δημιουργίας υγιών συνεταιρισμών θεματικού και τοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη βέλτιση αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και προϊόντος
Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της γεωθερμίας και της αιολικής ενέργειας
Ανάπτυξη της πρακτικής του συνοικιακού σχεδιασμού με στόχο την αναγέννηση κάθε γειτονιάς στις μεγαλύτερες πόλεις του Νομού, δημιουργώντας σε κάθε γειτονιά εμπορική, κοινωνική, ψυχαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, στοχεύοντας στο μέγιστο βαθμό ασφάλειας της γειτονιάς, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων των περιοίκων, κατά το ελληνικό πρότυπο
Κατάρτιση μετά από διαβούλευση και οριοθέτηση του κοινού οράματος για την περιοχή, ενός στρατηγικού σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευημερίας, μέχρι το τέλος του 2011, και θέσπιση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου της εφαρμογής του
Υποχρεωτικό στάδιο διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών για τις αποφάσεις της αντιπεριφέρειας, και θέσπιση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης της για θέματα μείζονος σημασίας
Άσκηση πιέσεων για τη θεσμοθέτηση της αυτόματης χορήγησης 24ωρης βίζας για τους επισκέπτες από την Τουρκία
Δρομολόγηση του προγράμματος «Αγωγός Απασχόλησης», μέσω της πρακτικής άσκησης εργατών σε τεχνολογίες της πράσινης οικονομίας και την αξιοποίηση του προγράμματος ως έναν αγωγό επανένταξης στην αγορά εργασίας με αυξημένες δεξιότητες
Θέσπιση ενός τοπικού συστήματος διαχείρισης απορριμάτων και ανακύκλωσης σε περιφερειακό επίπεδο, με την παράλληλη υποστήριξη της κομποστοποίησης κατ’οίκον
Ενίσχυση του προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών και των επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση απώλειας εισοδήματος και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Δρομολόγηση του προγράμματος «Βαδί-ζω  στην πόλη» με σκοπό την βελτίωση υποδομών προσπελασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις πόλεις του Έβρου

—————————————————————————————————-
Ανάδειξη της Σαμοθράκης σε ενεργειακό αυτόνομο και αυτάρκες νησί στηριζόμενο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των συγκοινωνιών και των υποδομών βιώσιμου τουρισμού του νησιού
Ανάδειξη των Φερών ως  χώρο πρότυπο της βιολογικής γεωργίας και της εναλλακτικής καλλιέργειας, και αναδεικνύοντας την Αγροτική Έκθεση ως  παμβαλκανική έκθεση συνεταιριστικών και βιολογικών προϊόντων
Αναστροφή του κλίματος οικονομικού μαρασμού στα όρια του σημερινού Δήμου Τριγώνου, μέσω της δημιουργίας ενός Πάρκου Πράσινης Επιχειρηματικότητας, με φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες που επενδύουν στην περιοχή
Αναβάθμιση της περιοχής του σημερινού Δήμου Βύσσας, ως χώρο συνάντησης νεολαίας και πολιτισμού, μέσω της σύστασης δικτύων νεολαίας και πολιτιστικών φορέων από τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο και των συναντήσεών τους στην περιοχή
Σύσταση  Ακαδημίας Βιώσιμων Πρακτικών στην Ορεστιάδα, με σκοπό την υποστήριξη από την Περιφέρεια, της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις εφαρμογές της βιώσιμης οικονομίας και των πράσινων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των κατοίκων, σε πρώτο βαθμό, του Έβρου και, στη συνέχεια, της Βόρειας Ελλάδας
Ανάδειξη του Διδυμοτείχου ως πρότυπο ψηφιακής πόλης (ηλεκτρονική διακυβέρνηση/ηλεκτρονικό εμπόριο), με σκοπό την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών, αναπτυξιακών, γεωρχωρικών και πολεοδομικών ζητημάτων της πόλης
Ίδρυση Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών στην Αλεξανδρούπολη, με σκοπό την εκπόνηση επιστημονικών μελετών, ερευνών και εφαρμογών από νέους Εβρίτες επιστήμονες για θέματα ανάπτυξης της περιοχής, ώστε να αναστραφεί το κλίμα μετανάστευσης των εξειδικευμένων νέων από τον Έβρο, προσφέροντας παράλληλα προτάσεις για τα κοινωνικά, αναπτυξιακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου
Δημιουργία οικοτουριστικής ζώνης προτεραιότητας στις περιοχές Σουφλίου-Δαδιάς-Λευκίμμης-Τυχερού, με κίνητρα για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, τόσο με ομοειδές όσο και με συμπληρωματικό αντικείμενο, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες
Την αξιοποίηση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του οικισμού του Σουφλίου, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένου βιώσιμου αστικού σχεδιασμού  και αναζωογόνησης της παραγωγής και προώθησης των τοπικών προϊόντων
Για τον Έβρο, όπως τον ονειρευτήκαμε…

Ιωακείμ Βράβας