Συνάντηση με του Θ. Μακρή με τον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ΑΜΘ:Χωρίς Διαβούλευση η ΠεριφέρειαΗ Οικολογία Αλληλεγγύη πιστεύει ότι η αιρετή αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της Δημοκρατίας, ο οποίος προκειμένου να λειτουργήσει κατά το δυνατόν απρόσκοπτα και αποδοτικά για τον τόπο και τους πολίτες του απαιτεί τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων μας.

Στο ανωτέρω σκεπτικό ο επικεφαλής της «Οικολογία Αλληλεγγύη» και Περιφερειακός Σύμβουλος ΑΜΘ κ. Θανάσης Μακρής πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας συνάντηση με το με τον περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ΑΜΘ κ. Λάζαρο Τσακμακίδη.

Η συνάντηση είχε σκοπό να θέσει και να συζητήσει σημαντικά θέματα από τη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου και των θεσμικών οργάνων του. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν κυρίως:

1. την ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη που πρέπει να συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, για τον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής για το έτος 2011.

2. τη μη σύγκλιση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας, η οποία βάσει του Καλλικράτη συγκαλείται ανά τρίμηνο και εισηγείται για τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας και εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ΑΜΘ και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

3. τις επερωτήσεις που θέτονται προς τον περιφερειάρχη ή τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και συνήθως δεν απαντώνται.

4. τα θέματα που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (ιδιώτες ή εταιρείες) υπόψη του περιφερειακού συμπαραστάτη και η επικοινωνία με τους πολίτες της περιοχής.

Από την πλευρά του συμπαραστάτη δόθηκαν απαντήσεις και κατευθύνσεις στις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν. Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε έμφαση στα θέματα οργάνωσης της Περιφέρειας, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικό το οργανωτικό της σχήμα και οι Υπηρεσίες που την αποτελούν και κατά συνέπεια πιο ευχαριστημένος ο πολίτης στις συναλλαγές του με την Περιφέρεια.

Αναφορικά δε με το Στρατηγικό Περιφερειακό Σχεδιασμό, και οι 2 πλευρές συνέτειναν στο ότι θα πρέπει να συζητηθεί και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θανάσης Μακρής έκανε την ακόλουθη δήλωση; «Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση όπου ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης ΑΜΘ μας παρουσίασε τις σημαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις που καταθέτει για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του δημοκρατικού της ελέγχου, τη σημασία της θεσμικής λειτουργίας της ΠΑΜΘ σε όλα τα επίπεδα, τις σημαντικές διοικητικές πρωτοβουλίες που οφείλει να πάρει η Περιφέρεια για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της περιοχής».


Θανάσης Μακρής