Εναλλαγή των προσώπων στην Οικολογία Αλληλεγύη

Η «Οικολογία Αλληλεγγύη» θεωρεί σημαντική την εναλλαγή των προσώπων που μετέχουν σε θέσεις εξουσίας και ευθύνης, στη λογική της πολιτικής των ενεργών πολιτών προκειμένου να συντελείτε συλλογική δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η εναλλαγή στη θέση του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη ΑΜΘ», και έτσι τη θέση του ως τώρα συμβούλου κ Θανάση Μακρή κατέλαβε η κα Κατερίνα Γεροστεργίου, εκπαιδευτικός από την Καβάλα. Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη κ Γιαννακίδη την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, πριν
τη 17η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ Μακρής στη δήλωση της παραίτησής του ανέφερε «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα με αντικαταστήσει η Κατερίνα Γεροστεργίου, τόσο γνωρίζοντας την πολύχρονή της δράση για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαιδευτική προσφορά της, όσο και για την κοινή αντίληψη για την παραγωγή της πολιτικής και την υπεράσπιση των πράσινων ιδεών».
Η νέα περιφερειακός σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης δήλωσε «θα εργαστώ για να συνεχίσω το έργο του συνοδοιπόρου μου επί περίπου 30 χρόνια Θανάση Μακρή, ο οποίος ως επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη» συνέδραμε θετικά στη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου με τις γόνιμες προτάσεις, τις εύστοχες παρατηρήσεις και την εποικοδομητική κριτική. Στόχος της παράταξης είναι να συμβάλει στην ανάδειξη των δυνάμεων που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στη διαμόρφωση οικολογικής αντίληψης τόσο στους πολίτες, όσο και σε εκείνους που συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να πετύχουμε τη βιώσιμη ευημερία του τόπου, της κοινωνίας, των ανθρώπων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη».